Một người đàn ông muốn chèo thuyền ở vị trí img1 tới điểm img2 về phía hạ lưu bờ đối diện, càng nhanh càng tốt, trên một bờ sông thẳng rộng img3 (như hình vẽ). Anh có thể chèo thuyền của mình trực tiếp qua sông để đến img4 và sau đó chạy đến img5, hay có thể chèo trực tiếp đến img6, hoặc anh ta có thể chèo thuyền đến một điểm img7 giữa img8img9 và sau đó chạy đến img10. Biết anh ấy có thể chèo thuyền img11, chạy img12 và quãng đường img13. Biết tốc độ của dòng nước là không đáng kể so với tốc độ chèo thuyền của người đàn ông. Tính khoảng thời gian ngắn nhất (đơn vị: giờ) để người đàn ông đến img14. img15   

A.

img1 

B.

img1 

C.

img1 

D.

img1 

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:


Phân tích:  ¦ Cách 1: Anh chèo thuyền của mình trực tiếp qua sông để đến img1 và sau đó chạy đến img2 Thời gian chèo thuyền trên quãng đường img3: img4 (giờ) Thời gian chạy trên quãng đường img5: img6 (giờ) Tổng thời gian di chuyển từ img7 đến img8img9 (giờ). ¦ Cách 2: chèo trực tiếp trên quãng đường img10 mất img11. ¦ Cách 3: Gọi img12 là độ dài quãng đường img13; img14 là độ dài quãng đường img15. Thời gian chèo thuyền trên quãng đường img16 là: img17 (giờ) Thời gian chạy trên quãng đường img18 là: img19 (giờ) Tổng thời gian di chuyển từ img20 đến img21img22  Xét hàm số img23 trên khoảng img24 Ta có img25; img26  Bảng biến thiên     Dựa vào BBT ta thấy thời gian ngắn nhất để di chuyển từ img27 đến img28 là img29. Vậy khoảng thời gian ngắn nhất để người đàn ông đến img30img31.  

Vậy đáp án đúng là D.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...