Một người đi mua chiếc xe máy với giá img1 triệu đồng. Biết rằng sau một năm  giá trị của chiếc xe chỉ còn img2. Hỏi sau bao nhiêu năm thì giá trị chiếc xe chỉ còn img3 triệu?  

A.

 img1 năm .       

B.

 img1 năm.

C.

 img1 năm.         

D.

 img1 năm.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Sau img1 năm, giá trị chiếc xe máy còn lại là: img2 .

VẬY ĐÁP ÁN LÀ C.

 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...