Một người gọi điện thoại nhưng quên mất chữ số cuối. Tính xác suất để người đó gọi đúng số điện thoại mà không phải thử quá hai lần.  

A.

img1 .

B.

img1 .

C.

img1.        

D.

img1 .

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Phân tích:  Số phần tử của không gian mẫu là img1. Để người đó gọi đúng số điện thoại mà không phải thử quá hai lần ta có img2 trường hợp: TH1: Người đó gọi đúng ở lần thứ nhất. TH2: Người đó gọi đúng ở lần thứ hai. Gọi img3 người đó gọi đúng ở lần thứ nhấtimg4img5 xác suất người đó gọi đúng là img6và xác suất người đó gọi không đúng là img7. Gọi img8 người đó gọi đúng ở lần thứ haiimg9img10 xác suất người đó gọi đúng là img11. Gọi img12người đó gọi đúng số điện thoại mà không phải thử quá hai lầnimg13 ta có img14img15.  

Vậy đáp án đúng là A.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.