Một người gửi tiết kiệm với lãi suất img1 một năm và lãi hàng năm được nhập vào vốn. Hỏi sau bao nhiêu năm người đó thu được gấp ba lần số tiền ban đầu.

A.

13

B.

14

C.

15

D.

9

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Gọi số tiền ban đầu là img1, sau img2 năm số tiền cả gốc cả lãi người đó nhận được là:img3 Theo giả thiết người đó thu được gấp img4lần số tiền ban đầu nên ta có: img5img6img7. Vậy sau img8 năm thì người đó thu được gấp ba lần số tiền ban đầu. 

Vậy đáp án đúng là B.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...