Một người gửiimg1triệu đồng vào một ngân hàng với lãi suấtimg2. Biết rằng nếu không rút tiền ra khỏi ngân hàng thì cứ sau mỗi tháng, số tiền lãi sẽ được nhập vào vốn ban đầu để tính lãi cho tháng tiếp theo. Hỏi sauimg3tháng, người đó lĩnh được số tiền (cả vốn lẫn lãi) là bao nhiêu? Bết rằng trong khoảng thời gian này người đó không rút tiền ra, số phần trăm lãi hằng tháng không thay đổi.  

A.

img1đồng.

B.

img1đồng.

C.

img1đồng.

D.

img1đồng.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Phân tích:  Sauimg1tháng, người đó lĩnh được số tiền (cả vốn lẫn lãi) là:         img2 (đồng)  

 

Đáp án đúng là  D

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.