Một người làm một sản phẩm hết 20 phút. Hỏi người đó làm 5 sản phẩm như thế thì hết bao nhiêu thời gian?

A.

1 giờ 40 phút

B.

1 giờ 20 phút

C.

1 giờ 30 phút

D.

1 giờ 10 phút

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:Người đó làm 5 sản phẩm như thế thì hết số thời gian là: 20 phút $ \times 5$ = 100 phút = 1 giờ 40 phút Đáp số: 1 giờ 40 phút.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.