Một nguồn điện có suất điện động 2 V thì khi thực hiện một công 10 J, lực lạ đã dịch chuyển một điện lượng qua nguồn là 

A.

50 C.

B.

10 C.

C.

20 C.

D.

5 C.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Phân tích: Vì E = A/q nên q = A/E = 10/2 = 5 C.

Chọn đáp án D.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...