Một nguồn điện gốm 6 acquy giống hệt nhau mắc nối tiếp. Mỗi acqui có suất điện động ξ = 3 (V). Suất điện động của bộ nguồn là :

A.

A : 18 V.

B.

B : 3 V.

C.

C : 2 V.

D.

D : 9 V.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Phân tích: + Suất điện động của bộ nguồn mắc nối tiếp ξb = nξ = 18 V.  

 

CHỌN A

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...