Một nguồn phát sóng dao động theo phương trình img1 (cm) với t tính bằng giây. Trong khoảng thời gian 2s, sóng này truyền đi được quãng đường bằng bao nhiêu lần bước sóng?         

A.

30.

B.

10.

C.

40.

D.

20.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Quãng đường sóng truyền đi được: img1 .  

Vậy đáp án đúng là D.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.