Một nguồn sáng phát ra đồng thời 4 bức xạ có bước sóng lần lượt là 250 nm, 450 nm, 650 nm, 850 nm. Dùng nguồn sáng này chiếu vào khe F của máy quang phổ lăng kính, số vạch màu quang phổ quan sát được trên tấm kính ảnh (tấm kính mờ) của buồng tối là         

A.

A: 1

B.

B: 3

C.

C: 4

D.

D: 2

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Đáp án D 250nm, 850nm không thuộc vùng ánh sáng nhìn thấy.  

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.