Một nhà máy sản xuất trong quý I được số sản phẩm kém quý II 3 lần. Nếu quý I sản xuất tăng lên 152 sản phẩm thì chỉ kém quý II 500 sản phẩm. Số sản phẩm nhà máy sản xuất trong quý II là:

A.

978 sản phẩm

B.

652 sản phẩm

C.

902 sản phẩm

D.

728 sản phẩm

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:Hiệu số sản phẩm của quý II và quý I là: 500 + 152 = 652 (sản phẩm) Số sản phẩm nhà máy làm được trong quý II là: 652 : (3 – 1) $ \times $ 3 = 978 (sản phẩm) Đáp số: 978 sản phẩm.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.