Một nhà trẻ có 224 em bé, trong đó số bé gái bằng $\frac{4}{3}$ số bé trai. Hỏi nhà trẻ đó có bao nhiêu bé trai?

A.

96 bé trai

B.

128 bé trai

C.

93 bé trai

D.

131 bé trai

Đáp án và lời giải
Đáp án:A

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Toán học lớp 5 - Ôn tập và bổ sung về phân số. Giải toán liên quan đến tỉ lệ. Bảng đơn vị đo diện tích - Đề số 25

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.