Một nhóm gồm img1 học sinh trong đó có img2 học sinh nam và img3 học sinh nữ. Chọn ngẫu nhiên img4 học sinh từ nhóm img5 học sinh đi lao động. Tính xác suất để img6 học sinh được chọn có ít nhất một học sinh nữ.

A.

img1 

B.

img1 

C.

img1 

D.

img1 

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Số phần tử của không gian mẫu: img1.

Gọi img2 là biến cố: “img3 học sinh được chọn có ít nhất một học sinh nữ”. Suy ra: img4 là biến cố: “img5 học sinh được chọn không có học sinh nữ”.

Khi đó img6img7.

Vậy img8.

Vậy đáp án đúng là C.  

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.