Một nông trại nuôi trâu và bò có số bò là 195 con, chiếm 65% tổng số trâu và bò. Hỏi số trâu của nông trại có bao nhiêu con?

A.

105 con

B.

110 con

C.

115 con

D.

100 con

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:Tổng số trâu và số bò của nông trại là: $195:65 \times 100 = 300$ (con) Nông trại có số con trâu là: 300 – 195 = 105 (con) Đáp số: 105 con.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Toán học lớp 5 - Số thập phân. Các phép tính với số thập phân - Đề số 62

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.