Một nữ vận động viên bơi lội đi đến đầu một ván nhảy, đầu ván bị võng xuống khoảng 35 (cm). Nếu người nữ động viên nhún nhảy trên đầu ván, thì chu kì của dao động là:

A.

T = 0,19 s.

B.

T = 1,2 s.

C.

T = 1,4 s.

D.

Tuỳ thuộc vào trọng lượng của nữ vận động viên.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Tuỳ thuộc vào trọng lượng của nữ vận động viên.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 30 phút Chương 1 Dao Động Cơ Học - Đề số 7

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.