Một ô tô chạy từ tỉnh A đến tỉnh B, nếu chạy với vận tốc 60 km/giờ thì mất 4 giờ. Hỏi nếu ô tô đó chạy với vận tốc là 40 km/giờ thì mất bao lâu?

A.

6 giờ

B.

8 giờ

C.

3 giờ

D.

5 giờ

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:Trên cùng một quãng đường, nếu thời gian tăng (giảm) bao nhiêu lần thì vận tốc giảm (tăng) bấy nhiêu lần mà 40 = 60 $ \times \frac{2}{3}$ và ô tô chạy với vận tốc 60 km/giờ thì mất 4 giờ nên ô tô chạy với vận tốc 40 km/giờ thì mất: 4 $ \times \,\,3:2 = 6$ (giờ) Đáp số: 6 giờ.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.