Một ô tô đi từ A đến B với vận tốc 50 km/giờ thì mất 2 giờ. Hỏi một người đi xe máy từ A đến B với vận tốc 40 km/giờ thì mất bao lâu?

A.

2 giờ 30 phút

B.

2 giờ 20 phút

C.

2 giờ 10 phút

D.

2 giờ 15 phút

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:Quãng đường AB dài là: $50 \times 2 = 100\left( {km} \right)$ Người đi xe máy từ A đến B với vận tốc 40 km/giờ mất: $100:40 = 2,5$ (giờ) = 2 giờ 30 phút Đáp số: 2 giờ 30 phút

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...