Một ống dây có hệ số tự cảm là 0,01H. Khi có dòng điện chạy qua, ống dây có năng lượng 0,08J. Cường độ dòng điện chạy qua ông dây bằng:

A. 1A
B. 2A
C. 3A
D. 4A
Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải: Lời giải
Chọn D
Năng lượng từ trường trong ống dây: Wt=12Li2i=4A

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.