Một ống dây dài 40 (cm) có 4000 vòng quấn sát nhau, tiết diện mỗi vòng dây S = 2.103 (m2). Từ thông xuyên qua ống dây khi có dòng điện I = 1 (A) chạy trong ống dây có giá trị gần bằng số nào sau đây nhất:

A.

Φ = 10-2 Wb.

B.

Φ = 100 Wb.

C.

Φ = 0,1 Wb.

D.

Φ = 0,2 Wb.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Φ = 0,1 Wb.

Áp dụng gần đúng Φ = BNS = 2.10-3.4000.12,56.10-3 = 0,1 (Wb).

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.