Một ống dây gồm N = 800 vòng dây, có chiều dài l = 40 cm, diện tích mỗi vòng S = 20 cm2, có dòng điện I = 6 A đi qua.

Độ tự cảm của ống dây là

A.

L = 0,006 H.

B.

L = 0,005 H.

C.

L = 0,004 H.

D.

L = 0,003 H.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

L = 0,004 H.

Gọi L là độ tự cảm của ống dây

= L L = .

L = 0,004H.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 11 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 20 phút Chương 5 Cảm Ứng Điện Từ - Đề số 7

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.