Một ống Rơn-ghen khi làm việc phát ra chùm tia mà trong đó có thành phần bước sóng ngắn nhất bằng 3,5.10-11 m. Hiệu điện thế đặt vào hai đầu ống bằng:

A.

30 kV.

B.

35 kV.

C.

53 kV.

D.

36 kV.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

35 kV.

Photon có năng lượng lớn nhất ứng với thành phần có bước sóng ngắn nhất 

Trong trường hợp này, toàn bộ động năng của electron trước khi đập vào đối catốt và cũng là công của lực điện trường để tăng tốc cho electron từ catôt sẽ được chuyển hoàn toàn thành năng lượng của photon:

 ≈ 3,5.104 V = 35 kV.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 30 phút Chương 6 Lượng tử ánh sáng - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...