Một ôtô đang chuyển động với vận tốc 16 (m/s) thì tăng tốc đến vận tốc 20 (m/s) sau khi vượt qua quãng đường 36 (m). Gia tốc của ôtô có độ lớn bằng

A.

 1 (m/s2).

B.

0,2 (m/s2).

C.

2 (m/s2).

D.

0,1 (m/s2).

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

2 (m/s2).

     a = = 2 (m/s2).

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm động học chất điểm vật lý 10 có lời giải - đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.