Một ôtô khối lượng m di chuyển với vận tốc không đổi đi qua đỉnh của cầu vồng lên. Phản lực pháp tuyến N của một đường lên ôtô tại điểm đó là

A.

N > mg.

B.

N < mg.

C.

N = mg.

D.

Không thể trả lời được vì còn phụ thuộc vào vận tốc.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

N < mg.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.