** Một phân tử mARN có X = A + G và U= 300 ribônuclêôtit. Gen tổng hợp nên phân tử mARN này có hiệu số giữa Guanin với 1 loại nuclêôtit khác bằng 12,5% số nuclêôtit của gen. Trên một mạch đơn của gen có 25% Guanin so với tống số nuclêôtit của mạch. Số lượng từng loại ribônuclêôtit còn lại trên phân tử mARN lần lượt là

 

A.

200; 400; 600.

B.

180; 360; 540.

C.

150; 300; 450.

D.

160; 320; 450.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

150; 300; 450.

Theo đề bài ra:

Trên mARN: Xm= Am + Gm; Um = 300.

Trên một mạch ADN:

G - A = 12,5%N

G + A = 50% N

 G =G1+G2= 31,25%N; A= A1+A2 =18,75%N

Giả sử: G1 = 25%N/2 = 12,5%N

=> G2=18,75%N

 Do trên mạch mARN:  Xm = Am + Gm => Xm > Gm => Xm= G2 = 18,75%N; Gm= G1=12,5%N

(vì G2>G1)

=> Am=A1=6,25%N => Um =A2=12,5%N =300 => N= 2400 => rN =1200

 Số lượng từng loại ribônuclêôtit trên phân tử mARN:

Um = 12,5%N = 300 

Am=6,25%N = 150

Gm = 12,5%N=300

Xm=18,75%N=450

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 di truyền học chương 1 - có lời giải - 60 phút - đề số 3

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...