Một pin điện được tạo bởi điện cực Zn nhúng trong dung dịch ZnSO4, điện cực Cu nhúng trong dung dịch CuSO4. Khi pin hoạt động, phản ứng xảy ra ở catot như sau:

A.

Cu2+ + 2e  Cu.

B.

Zn2++ 2e  Zn.

C.

Cu  Cu2+ + 2e.

D.

Zn  Zn2+ + 2e.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Cu2+ + 2e  Cu.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm chương 5 đại cương về kim loại - hóa học 12 có lời giải - 60 phút - Đề số 3

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...