Một polime Y có cấu tạo như sau:

     … –CH2–CH2–CH2–CH2–CH2–CH2–CH2–CH2–CH2– …

Công thức một mắt xích của polime Y là :

A.

–CH2–CH2–CH2–CH2– .

B.

–CH2–CH2– .

C.

–CH2–CH2–CH2– .

D.

–CH2– .

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

–CH2–CH2– .

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 4 Polime Và Vật Liệu Polime - hóa học 12 có lời giải - 20 phút - Đề số 5

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.