Một sân chơi hình chữ nhật có chiều dài 15m, chiều rộng 10m. Hỏi cần bao nhiêu viên gạch hình vuông có cạnh 50cm để lát kín sân chơi đó? Biết rằng diện tích các mạch vữa không đáng kể.

A.

600 viên gạch

B.

500 viên gạch

C.

5000 viên gạch

D.

6000 viên gạch

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:Diện tích của sân chơi là: $15 \times 10 = 150\,({m^2})$ Đổi: $150{m^2} = 1\,500\,000c{m^2}.$ Diện tích của mỗi viên gạch là: $50 \times 50 = 2500\,(c{m^2})$ Cần số viên gạch để lát kín nền nhà hình vuông đó là: 1 500 000 : 2500 = 600 (viên gạch) Đáp số: 600 viên gạch.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Toán học lớp 4 - Ôn tập - Đề số 6

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.