Một sinh viên A trong thời gian 4 năm học đại học đã vay ngân hàng mỗi năm 10 triệu đồng với lãi suất 3%/năm (thủ tục vay một năm một lần vào thời điểm đầu năm học). Khi ra trường A thất nghiệp nên chưa trả được tiền cho ngân hàng do vậy phải chịu lãi suất 8%/năm cho tổng số tiền vay gồm gốc và lãi của 4 năm học. Sau 1 năm thất nghiệp, sinh viên A cũng tìm được việc làm và bắt đầu trả nợ dần. Tổng số tiền mà sinh viên A nợ ngân hàng sau 4 năm học đại học và 1 năm thất nghiệp gần nhất với giá trị nào sau đây?         

A.

43.091.358 đồng.

B.

48.621.980 đồng.

C.

46.538.667 đồng.

D.

45.188.656 đồng.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Phân tích: Tổng số tiền A (gồm cả gốc và lãi) nợ ngân hàng sau 4 năm học là: img1  Tổng số tiền còn nợ sau 1 năm ra trường là: img2   

Vậy đáp án đúng là C.  

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...