Một số trường hợp rất hiếm thấy như người có đuôi dài, có lông rậm khắp mình và kín mặt, v.v... được xem như là những bằng chứng sống trong nghiên cứu nguồn gốc loài người. Những bằng chứng đó có thể giúp ta phán đoán:

A.

quan hệ gần gũi giữa người với vượn người.

B.

quan hệ nguồn gốc giữa người với sinh vật.

C.

quan hệ nguồn gốc giữa người và động vật có vú.

D.

sự tương tự về môi trường sống giữa người và động vật có xương sống.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

quan hệ nguồn gốc giữa người và động vật có vú.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.