Một sóng âm có bước sóng 4 cm. Khoảng cách giữa hai điểm gần nhau nhất trên phương truyền âm dao động ngược pha là:

A.

2 cm.

B.

1 cm.

C.

4 cm.

D.

8 cm.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:Khoảng cách giữa hai điểm gần nhau nhất trên phương truyền âm dao động ngược pha nhau là một nửa bước sóng.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...