Một sóng cơ học có tần số f, biên độ A trong một môi trường với bước sóng img1. Tỉ số giữa tốc độ cực đại của phần tử môi trường và tốc độ truyền sóng là:

A.

 img1

B.

img1

C.

 img1

D.

img1

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Phân tích: + Tỉ số giữa tốc độ cực đại của các phần tử môi trường và vận tốc truyền sóng là: img1.  

 

Vậy đáp án đúng là B

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.