Một sóng dừng trên dây có dạng: img1trong đó u là li độ dao động của một điểm có tọa độ x trên dây ở thời điểm t; với x tính bằng cm; t tính bằng giây. Vận tốc truyền sóng trên dây là:  

A.

40 cm/s.

B.

80 cm/s.

C.

120 cm/s.

D.

160 cm/s.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Tần số dao động tại điểm x là: f = 10 (Hz). Biên độ dao động tại điểm x: img1

Mặt khác, biên độ dao động tại điểm x có dạng tổng quát:img2

Từ đó, ta có:    l = 4 (cm) img3.

Vậy đáp án đúng là A.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...