Một sóng hình sin lan truyền theo phương Ox với biên độ không đổi A = 4 cm. Hai chất điểm gần nhất trên cùng một phương truyền sóng mà có cùng li độ là 2 cm, nhưng có vận tốc ngược hướng nhau thì cách nhau 6 cm. Tỉ số giữa tốc độ dao động cực đại của một phần tử môi trường với tốc độ truyền sóng là:

A.

img1

B.

img1

C.

img1

D.

img1

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

img1 

+ Hai điểm gần nhau nhất, có cùng li độ 2 cm tương ứng với độ lệch pha img2 cm.

+ Tỉ số giữa tốc độ dao động cực đại của một phần tử môi trường với vận tốc truyền sóng: img3.

 

Vậy đáp án đúng là D

 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.