Một tấm nhựa trong suốt có bề dày e=10cm. Chiều một chùm tia trắng hẹp tới mặt trên của tấm này với góc tới i=600. Chiết suất của nhựa với ánh sang đỏ và tím lần lượt là nđ=1,45; nt=1,65. Góc tạo bởi tia đỏ và tia tím trong nhựa là:

A.

A: 31,70 

B.

B: 36,70   

C.

C: 50

D.

D: 30

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Đáp án C Phương pháp giải: Sử dụng lí thuyết về tán sắc ánh sáng kết hợp với hiện tượng khúc xạ Áp dụng định luật khúc xạ ánh sáng ta có Sin i = nđ sin rđ => sin rđ = sin i/ nđ = sin 600/ 1,45 => rđ = 36,670 Sin i = nt sin rt => sin rt = sin i/ nt = sin 600/ 1,65 => rt = 31,660 => Góc lệch giữa tia đỏ và tia tím là: D = rđ – rt = 50  

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...