Một thanh kim loại mang điện tích -2,5.10-6C. Sau đó nó lại được nhiễm điện để có điện tích 5,5 μC. Cho biết điện tích của êlectrôn là -1,6.10-19C. Khi đó các êlectrôn di chuyển là 

A.

N = 2.1013.

B.

N = 3.1013

C.

N = 4.1013.

D.

N = 5.1013.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

N = 5.1013.

Êlectrôn từ thanh kim loại di chuyển đi mang một điện lượng là: q = 5,5 - (-2,5) μC = 8 μC.

Vậy số êlectrôn đã di chuyển là 

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 11 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 60 phút Chương 1 Điện tích. Điện trường - Đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.