Một thanh ray dài 10m được lắp trên đường sắt ở 200C. Phải để hở hai đầu một bề rộng bao nhiêu để nhiệt độ nóng đến 600C thì vẫn đủ chỗ cho thanh ray dãn ra?

Biết α = 12 . 10-6 K-1.

A.

3mm.

B.

4,8mm.

C.

30mm.

D.

48mm.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

4,8mm.

l2 = l1 (1 + αΔt)

 Δl = l1αΔt = 4,8mm.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...