Một thanh thép tròn, đường kính 1cm có suất Iâng E = 2 . 1011 Pa. Nếu giữ chặt một đầu vào tường, đầu kia bị nén bằng một lực 105N thì độ co tương đối  là bao nhiêu?

A.

6,4%.

B.

0,64%.

C.

1,6%.

D.

0,16%.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

0,64%.

 = 0,64%.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 7 chất rắn, chất lỏng, sự chuyển thể - vật lý 10 có lời giải - đề số 3

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...