Một thấu kính hội tụ mỏng, tiêu cự 60 cm được cưa thành 2 phần bằng nhau bởi 1 mặt phẳng đi qua trục chính. Một khe sáng hẹp, nhỏ S ở trong trục chính và có phương song song với đường phân chia 2 phần của thấu kính, cách thấu kính 1 m. Nguồn S phát ra ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ. Người ta khảo sát hiện tượng giao thoa trên 1 màn E cách thấu kính 4,5 m.

2. Tính bề rộng của trường giao thoa trên màn E:

A.

11 mm.

B.

10 mm.

C.

8 mm.

D.

7 mm.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

11 mm.

Độ rộng của vùng giao thoa được quan sát trên màn là: L = .e = 11 (mm).

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...