Một thẻ được rút ngẫu nhiên từ một hộp 100 thẻ được đánh số từ 1 đến 100. Xác suất rút được một thẻ có số chính phương là         

A.

img1 

B.

img1 

C.

img1 

D.

img1 

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

 Ta có  img1. Gọi E biến cố rút được một số là số chính phương, ta có img2 img3. Do đo xác suất img4.  

Vậy đáp án đúng là A.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.