Một thư viện có 4000 quyển sách. Cứ sau mỗi năm số sách của thư viện lại được tăng thêm 20% (so với số sách của năm trước). Hỏi sau hai năm thư viện có tất cả bao nhiêu quyển sách?

A.

5760 quyển

B.

5670 quyển

C.

4800 quyển

D.

5400 quyển

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:Coi số sách của mỗi năm là 100% thì sau năm đó số sách sẽ tăng thêm 20% Do đó số sách của năm sau so với số sách năm liền trước đó là: 100% + 20% = 120% Số sách của thư viện sau 1 năm là: 4000 : 100 $ \times $ 120 = 4800 (quyển) Số sách của thư viện sau 2 năm là : 4800 : 100 $ \times $ 120 = 5760 (quyển) Đáp số: 5760 quyển .

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Toán học lớp 5 - Số thập phân. Các phép tính với số thập phân - Đề số 62

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.