Một thùng trong đó có img1 hộp đựng bút màu đỏ, img2 hộp đựng bút màu xanh. Số cách khác nhau để chọn được đồng thời một hộp màu đỏ, một hộp màu xanh là?                                 

A.

A. img1

B.

B. img1

C.

C. img1

D.

D. img1

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Để chọn một hộp màu đỏ và một hộp màu xanh, ta có: img1img2 cách chọn hộp màu đỏ. img3img4 cách chọn hộp màu xanh. Vậy theo qui tắc nhân ta có img5 cách. Chọn D.  

 

Đáp án đúng là  D

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.