Một tổ có img1 học sinh nữ và img2 học sinh nam. Số cách chọn ngẫu nhiên img3 học sinh của tổ trong đó có cả học sinh nam và học sinh nữ là ?         

A.

545.

B.

462.

C.

455.

D.

456.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Phân tích: Chọn img1 học sinh bất kỳ từ tổ img2 học sinh có số cách chọn là img3. Số cách chọn img4 học sinh mà chỉ toàn nữ hoặc toàn nam là img5. Số cách chọn ngẫu nhiên img6 học sinh của tổ trong đó có cả học sinh nam và học sinh nữ là img7. Vậy đáp án đúng là C.  

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...