Một tòa nhà có img1 tầng các tầng được đánh số từ img2 đến img3 theo thứ tự từ dưới lên. Có img4thang máy đang ở tầng img5. Biết rằng mỗi thang máy có thể dừng ở đúng 3 tầng (không kể tầng 1) và img6tầng này không là img7 số nguyên liên tiếp và với hai tầng bất kì (khác tầng img8) của tòa nhà luôn có một thang máy dừng được ở cả hai tầng này. Hỏi giá trị lớn nhất của img9 là bao nhiêu?  

A.

6

B.

7

C.

8

D.

9

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Phân tích:  Giả sử img1thang máy đó là img2. +) Khi bốc img3tầng img4img5 thang dừng được giả sử đó là thang img6, nên tầng img7không phải thangimg8 dừng. +) Khi bốc img9tầng img10img11 thang dừng được giả sử đó là thang img12, nên tầng img13không phải thangimg14 dừng. +) Khi bốc img15tầng img16img17 thang dừng được giả sử đó là thang img18, nên tầng img19không phải thangimg20 dừng. +) Khi bốc img21tầng img22img23 thang dừng được giả sử đó là thang img24. +) Khi bốc img25tầng img26img27 thang dừng được khi đó không thể là thangimg28 vì sẽ dừng img29lần (Mâu thuẫn): thang img30 không thể dừng ở tầng 7 do không thể ở img31tầng liên tiếp. Vậy khách sạn có tối đa img32tầng.  

 

Đáp án đúng là  A

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.