Một trong những dấu hiệu cơ bản xác định hành vi vi phạm pháp luật là người vi phạm

A. đủ điều kiện chuyển quyền kinh doanh.
B. phải có khả năng tài chính bền vững.
C. phải có năng lực trách nhiệm pháp lí.
D. đủ tài sản thế chấp ngân hàng.
Đáp án và lời giải
Đáp án:C

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.