Một trong những mục đích của tổ chức Liên hợp quốc là:

A.

trừng trị các hoạt động gây chiến tranh.

B.

thúc đẩy quan hệ thương mại tự do.

C.

duy trì hòa bình và an ninh thế giới.

D.

ngăn chặn tình trạng ô nhiễm môi trường.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Mục đích của Liên hợp quốc là duy trì hòa bình và an ninh thế giới, phát triển mối quan hệ hữu nghị giữa các dân tộc và tiến hành hợp tác quốc tế giữa các nước trên cơ sở tôn trọng nguyên tắc bình đẳng và quyền tự quyết giữa các dân tộc.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Sử 12 Sự hình thành trật tự thế giới mới sau chiến tranh thế giới thứ hai( 1945 – 1949) 20 phút - đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.