Một trong những mục đích của tổ chức Liên hợp quốc là:

A.

trừng trị các hoạt động gây chiến tranh.

B.

thúc đẩy quan hệ thương mại tự do.

C.

duy trì hòa bình và an ninh thế giới.

D.

ngăn chặn tình trạng ô nhiễm môi trường.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Mục đích của Liên hợp quốc là duy trì hòa bình và an ninh thế giới, phát triển mối quan hệ hữu nghị giữa các dân tộc và tiến hành hợp tác quốc tế giữa các nước trên cơ sở tôn trọng nguyên tắc bình đẳng và quyền tự quyết giữa các dân tộc.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.