Một trong những mục tiêu của chính sách giải quyết việc là  nước ta là gì?

A.

Tập trung giải quyết việc là ở cả thành thị và nông thôn

B.

Tập trung giải quyết việc là ở cả nông thôn

C.

Khuyến khích người lao động làm giàu hợp pháp

D.

Tập trung giải quyết việc là ở cả thành thị

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Tập trung giải quyết việc là ở cả thành thị và nông thôn

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...