Một trong những vai trò của qúa trình giao phối ngẫu nhiên đối với tiến hóa là:

A.

Phân hóa khả năng sinh sản của những kiểu gen khác nhau trong quần thể.

B.

Tạo alen mới làm phong phú thêm vốn gen của quần thể.

C.

Tăng cường sự phân hoá kiểu gen trong quần thể bị chia cắt.

D.

Phát tán các đột biến trong quần thể.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Phát tán các đột biến trong quần thể.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.