Một trường cấp 3 của tỉnh Đồng Tháp có img1 giáo viên Toán gồm có img2 nữ và img3 nam, giáo viên Vật lý thì có img4 giáo viên nam. Hỏi có bao nhiêu cách chọn ra một đoàn thanh tra công tác ôn thi THPTQG gồm img5 người có đủ img6 môn Toán và Vật lý và phải có giáo viên nam và giáo viên nữ trong đoàn?

A.

img1 (cách).

B.

img1 (cách).

C.

img1 (cách).

D.

img1 (cách).

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Phân tích:  Vì chọn ra img1 người mà yêu cầu phải có giáo viên nam và giáo viên nữ trong đoàn nên số giáo viên nữ được chọn chỉ có thể bằng img2 hoặc img3. Ta xét hai trường hợp: * Trường hợp 1: Chọn img4 giáo viên nữ: Có img5 cách. Khi đó: - Chọn img6 giáo viên nam môn Toán và img7 nam môn Vật lý: Có img8 cách. - Chọn img9 giáo viên nam môn Vật lý: Có img10 cách. Trường hợp này có img11 cách chọn. * Trường hợp 2: Chọn img12 giáo viên nữ: Có img13 cách chọn. Khi đó chọn thêm img14 giáo viên nam môn Vật lý: Có img15 cách. Trường hợp này có img16 cách chọn. Vậy tất cả có img17img18 cách chọn.  

Vậy đáp án đúng là D.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.