Một tụ điện không khí phẳng có diện dung C = 6 (μF) mắc vào nguồn điện có hiệu điện thế U = 10 (V). Năng lượng điện trường trong tụ điện bằng:

A.

0,3 (mJ).

B.

3 (mJ).

C.

12 (mJ).

D.

1,2 (mJ).

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

0,3 (mJ).

W = = 3.10−4 (J) = 0,3 (mJ).

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.